Chum sành Bát Tràng nắp bằng không tráng men

160.000

Mã sản phẩm: 7024-CRS10L
Chất liệu: sành sứ Bát Tràng
Kích thước : 10 lít, 20 lít, 30 lít, 50 lít, 100 lít
Liên hệ: 0911.090.826