Lưu trữ thẻ: ấm chén bát tràng

Ấm Trà Cao Cấp Bát Tràng An Thổ Túc

An Thổ Túc được coi là một loại ấm chén cao cấp nổi tiếng của làng nghề Bát Tràng. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, tập đoàn INOGROUP cùng Khánh Long Trà viện và nghệ nhân Phạm Thế Anh tự hào giới thiệu bộ ấm trà An Thổ Túc – ấm trà Thuần […]