Lục bình Công Mai men rạn

11.000.000

Kích thước: 1M6
Chất liệu: Men rạn Bát Tràng cao cấp
Họa tiết: Chim công, hoa mai
Kỹ Thuật: Vẽ tay kỹ
Xuất xứ: Bát Tràng- Gia Lâm – Hà Nội